Nardus Norm

Nardus-Norm

Nardus, de overkoepelende organisatie waarvan de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland lid is, heeft een norm voor de uitvaartzorg ontwikkeld. Tot november 2018 werd dit de Nardus Gedragscode genoemd. In de algemene ledenvergadering van Nardus d.d. 24 november 2018 is de Nardus Gedragscode overgegaan in de Nardus-Norm.

De in de Nardus Norm omschreven procedures en aanbevelingen geven invullingen aan een goede uitvaartzorg, uitvaartfinanciering en integer bestuur. De Nardus Norm sluit daarbij aan bij vigerende wet- en regelgeving, waaronder het jaarrekeningrecht (Titel 2.9 van het Burgerlijk Wetboek (BW)), de Wet op de lijkbezorging, de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Utfeartferiening de Ferbining voldoet natuurlijk aan de Nardus norm. Als lid van de Ferbining kunt u er dan ook op vertrouwen dat wij onze zaakjes goed op orde hebben en onze uitvaarten op een professionele manier verzorgen.