Contact

Bij een overlijden kunt u direct contact opnemen met een van onze bodes:

Bode / uitvaartverzorger

Johannes & Hans van der Galiën

Groningerstraatweg 214-d

8921 TX Leeuwarden 

058 266 77 72

info@jvdgalien.nl

www.jvdgalien.nl 

Bode / uitvaartverzorgster

Wiepie Hoekstra 

Skierhústerwei 38

9057 RE Jelsum

06 20 11 99 60

wiepiehoekstra@gmail.com

Bij geen gehoor bij de bode, neem dan contact op met  onze penningmeester, Dhr. Frans Dijkstra. Hij is bereikbaar op telefoonnummer:  058 253 16 52 of 06 51 60 05 28

Utfeartferiening De Ferbining 

Secretariaat

Mail: secretariaat@deferbining.nl
website: www.deferbining.nl