Contact

Bij een overlijden kunt u direct contact opnemen met een van onze bodes:

Bode / uitvaartverzorger

Johannes & Hans van der Galiën

Groningerstraatweg 214-d

8921 TX Leeuwarden

058 266 77 72

info@jvdgalien.nl

www.jvdgalien.nl

Bode / uitvaartverzorgster

Wiepie Hoekstra

Skierhústerwei 38

9057 RE Jelsum

06 20 11 99 60

wiepiehoekstra@gmail.com

Helpbode / Uitvaartverzorger

Sybe Bloem

Schwartzenbergstrjitte 4

9044NB Bitgum

058 253 16 50 / 06 22 27 51 38

Bij geen gehoor bij de bode, neem dan contact op met onze penningmeester, Dhr. Frans Dijkstra. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 058 253 16 52 of 06 51 60 05 28

Utfeartferiening De Ferbining

Secretariaat

Mevr. Elise Algera-Veenstra
Jonkersleane 14
9044 MS Bitgum

Mail :info@deferbining.nl
website: www.deferbining.nl