Wat kost een uitvaart?

We staan er liever niet iedere dag bij stil, maar iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. De dood hoort bij het leven. Niemand is er echter ooit goed op voorbereid, op wat er komen gaat. Het overlijden is iets onwerkelijks dat vooral voor de nabestaanden veel tijd nodig heeft om een plek in het leven te krijgen.

De Ferbining is de uitvaartvereniging van de dorpen Bitgummole, Bitgum en Ingelum e.o. Deze uitvaartvereniging is het resultaat van het samenvoegen van de drie eerdere uitvaartverenigingen van de genoemde drie dorpen.

De Ferbining kan veel praktische zaken voor je regelen. Het is niet gewoon om al vroeg over je eigen uitvaart na te denken. Toch is het de enige zekerheid in je leven, je eigen uitvaart gaat plaatsvinden. Graag willen wij onze dorpsgenoten hier wat bewuster van laten worden. Een gemiddelde uitvaart bij Uitvaartvereniging De Ferbining kost tussen de 4500,- en 6500,- (afhankelijk van persoonlijke keuzes). Dit is stukken goedkoper (zonder afbreuk te doen aan professionaliteit en kwaliteit) dan bij de grote uitvaartverzorgers als DELA, Monuta of Yarden. Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk en werken waar mogelijk met vrijwilligers. Kernwaarde van onze vereniging is dan ook, wij voelen ons verbonden met onze dorpsgenoten.

Wij willen je ook graag wijzen op de mogelijkheid om je te laten overschrijven. Dit is mogelijk binnen de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. Een reden hiervoor kan zijn dat je bent verhuisd of dat je samen met je partner lid wilt zijn bij dezelfde vereniging.