Links

Joh. Van der Galiën uitvaartverzorging

Voor persoonlijke begeleiding en verzorging bij begrafenis en crematie.

Federatie Uitvaartverenigingen Friesland

De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is sinds het jaar van oprichting (1931) het overkoepelend orgaan van de bij haar aangesloten Friese uitvaartverenigingen. De Federatie is aangesloten bij Nardus (samenwerkende uitvaartorganisaties).

www.humanistischeuitvaart.nl

De vrijwilligers van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding verzorgen toespraken bij uitvaarten waarin het leven van de overledene centraal staat. Zowel in het Fries als in het Nederlands.

Contactpersoon voor onze dorpen is Elise Algera 058-253 20 90 Centraal telefoonnummer: 0517 - 41 77 99

Pratenoververlies.nl

Op pratenoververlies.nl kun je gratis en anoniem chatten met een goed opgeleide vrijwilliger. Je kunt er je hart luchten, maar ook terecht met al je vragen en problemen rondom verlies en rouw. Een chatgesprek kan over alles gaan zolang het maar te maken heeft met verlies.

www.Uitburgeren.nu

Op de website uitburgeren.nu staat veel praktische informatie over het vastleggen van belangrijke zaken omtrent de dood. Naar een initiatief van Dick Swaab.

Beimers uitvaartverzorging B.V.

Beimers Uitvaartverzorging levert diensten aan onze uitvaartvereniging. Daarbij kan gedacht worden aan het leveren van kisten, inhuren van een van onze rouwauto’s voor het overbrengen van overledenen vanaf plaats van overlijden naar plaats van opbaren of tijdens begrafenissen. Ook kunnen nabestaanden via de uitvaartverzorger een beroep doen op het leveren van plaatkoelingen t.b.v. (thuis)opbaringen.

PKN gemeente Bitgum

Mei dizze BLOG wolle wy jo op ‘e hichte hâlde fan tsjerketsjinsten, aktiviteiten fan de jeugd, spesjale jûnen, foto’s fan aktiviteiten dy’t west ha, koartsein wat der allegearre spilet yn ús gemeente.

www.nardus.eu

NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties is ontstaan na een fusie in 2007. In veel dorpen bestaat nog een uitvaartvereniging. Deze verenigingen bestaan al vele (soms meer dan 100) jaren. Zij zijn ontstaan uit het noaberschap. Lees meer.

“Het naoberschap in de lokale uitvaart” staat op de Nationale Inventaris Cultureel Immaterieel Erfgoed in Nederland. Nardus heeft deze traditie aangemeld en dit is gehonoreerd. Dit betekent een hart onder de riem voor de besturen van de uitvaartverenigingen.