Wat te doen bij overlijden

  1. Bel eerst uw arts en informeer deze i.v.m. verklaring van overlijden.
  2. Neem contact op met een bode van onze vereniging:

Bodes:

  • Dhr. Johannes en Hans van der Galiën - 058 266 77 72
  • Mevr. Wiepie Hoekstra - 06 201 199 60

Hulpbode

Onze hulpbode is Dhr. Sybe Bloem - 058 253 16 50

Krijgt u geen gehoor bij een van de bodes, neem dan contact op met de penningmeester, Dhr. Frans Dijkstra: 058 2531652 of 06 51600528

Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden van de bode/uitvaartverzorger(ster).