Vragen

Het verzorgen van een uitvaart is voor u gelukkig geen dagelijks werk. Wij komen bij onze dienstverlening vaak steeds dezelfde vragen tegen.

De belangrijkste hebben we hieronder voor u alvast beantwoord. Heeft u nog andere vragen ? Neem dan gerust contact met ons op en stuur een mail naar: info@deferbining.nl

Wat is het verschil tussen een uitvaartvereniging en een uitvaartondernemer?

Een uitvaartondernemer verzorgt uitvaarten met het doel winst te maken. Deze insteek is wezenlijk anders dan van de verenigingen, die werken zonder winstoogmerk en worden gedragen door vrijwilligers.

Ik ben lid van een andere vereniging, kan ik dan lid worden van de vereniging?

Binnen de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is het mogelijk u te laten overschrijven naar een andere vereniging. Een reden hiervoor kan zijn dat u bent verhuisd. Let wel: het is bij verhuizing niet noodzakelijk u te laten overschrijven; de vereniging van uw oude woonplaats kan u ook van dienst zijn in uw nieuwe woonplaats. Een andere reden kan zijn dat u samen met uw partner lid wilt zijn bij dezelfde vereniging. Overschrijven naar een vereniging buiten de Friese Federatie is nog niet mogelijk.

Moet ik me als lid ook actief inzetten voor de vereniging?

U bent tot niets verplicht, maar extra ondersteuning is uiteraard altijd welkom. Die bijdrage kan zeer divers zijn, bijvoorbeeld bestuurlijke taken of ondersteuning bij werkzaamheden op de begraafplaats.

Wat kost een gemiddelde uitvaart

Een uitvaart kunt u zo duur maken als u zelf wilt. Als we uitgaan van een standaard gekozen uitvaart, diensten en kist, is de gemiddelde prijs € 5.000,-- (prijspeil 2011). Bij een begrafenis komen daar nog kosten bij, zoals: de begraafrechten van de gemeente voor 30 jaar of onbepaalde tijd en naar keuze een grafmonument (steen).

Bij een crematie moet u daarnaast nog rekening houden met de nota van het crematorium en het eventueel plaatsen van de urn in het columbarium.

Hoe financier ik de uitvaart?

Misschien heeft U een eigen levensverzekering. Afhankelijk van de hoogte van het verzekerde bedrag kunnen de erven deze gebruiken om de uitvaartnota te betalen.

Wat moet er gebeuren bij overlijden?

Nadat de artsformaliteiten rondom het overlijden zijn afgerond, is één telefoontje naar de bode/ uitvaartverzorger genoeg om verder ‘alles’ geregeld te krijgen. Hij of zij zal u verder vanaf dan bij alles ondersteunen en ontzorgen.

Wat doet een bode/ uitvaartverzorger precies?

Deze regelt en verzorgt de complete uitvaart voor de nabestaanden en hen wordt desgewenst zoveel mogelijk uit handen genomen. Zij worden in feite geassisteerd bij de vele beslissingen die zij in relatief korte tijd moeten nemen. klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden van de uitvaartverzorger(ster).

Kan ik mijn uitvaart van te voren helemaal zelf regelen?

Natuurlijk is het mogelijk dat u nu al de bode/ uitvaartverzorger(ster) uitnodigt om uw persoonlijke wensen te bespreken. U wensen kunnen dan worden vastgelegd. De uitvaartverzorg(ster) kan u daarbij prima adviseren. Dat kan u rust geven. Het is misschien wél goed voor de rouwverwerking dat u nabestaanden betrekt bij het regelen van de ‘laatste’ regeldingen.

Kan er ook iets in de kist mee worden genomen?

In principe kan dit wel. Zolang hetgeen er in de kist gaat verteerbaar is. Sinds juli 2002 is er een convenant opgesteld wat precies meegenomen mag worden. Voorbeeld: tekeningen mogen mee, mobiele telefoons en andere electronica niet. Basisgedachte is dat de grond van een begraafplaats gewijde grond is en dat dat zo moet blijven. Voorkomen wordt dat een begraafplaats een afvalberg wordt. Uw uitvaartvereniging is op de hoogte van wat wel en niet mag. Er zijn verschillen tussen een crematie en begraving.

Meer vragen check ook de site van de Federatie van Friese Uitvaartverenigingen.