De Ferbining

De Ferbining is de uitvaartvereniging van de dorpen Bitgummole, Bitgum en Ingelum e.o. Deze uitvaartvereniging is het resultaat van het samenvoegen van de drie eerdere uitvaartverenigingen van de genoemde drie dorpen. klik hier voor de startnotitie die aan deze fusie ten grondslag ligt.

Wat is een uitvaartvereniging

Een uitvaartvereniging is een vereniging waar je lid van bent. Het is geen verzekering. Je betaalt dan ook geen premie, maar contributie. Een uitvaartvereniging kent ook geen winstoogmerk. Het is een vrijwillige club met een bestuur. Meestal is het een ver-van-je-bed vereniging en heb je er actief niet mee te maken. Ook niet wanneer je lid bent. En toch is de uitvaartvereniging niet weg te denken. 

Kerntaak

Ons doel en de grondslag van onze vereniging is om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderling hulp te kunnen verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van het stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter.

Naastenzorg

Als uitvaartvereniging nemen wij ook graag de verantwoordelijkheid voor de na(asten)zorg bij overlijden in de zin van: 'een schouder om.. , het helpen met boodschappen en huishoudelijke klusjes/activiteiten, e.d..

Ook in het proces voorafgaand aan een overlijden, denk daarbij dan bijvoorbeeld aan terminale zieken, wil de vereniging graag een rol spelen. Dit dan in de vorm van voorlichting over overlijden en wat daarna.. en ondersteuning in informatieoverdracht in geval er bijvoorbeeld ook kinderen bij betrokken zijn.

Wat doet de uitvaartvereniging 

De vereniging verzorgt de uitvaart voor haar leden. Daarvoor werken wij met een bode/ uitvaartverzorger(ster). Een man of vrouw uit de directe omgeving die het eerste aanspreekpunt is bij een overlijden. Natuurlijk bepaalt u of uw familie uiteindelijk zelf wie de uitvaart verzorgt. Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden van de bode/ uitvaartverzorger(ster).

Werkgebied

Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen: Bitgum, Bitgummole, Ingelum en omstreken.

Federatie Uitvaartverenigingen Friesland

De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is sinds het jaar van oprichting (1931) het overkoepelend orgaan van de bij haar aangesloten Friese uitvaartverenigingen. De Federatie is aangesloten bij Nardus (samenwerkende uitvaartorganisaties).

Utfeartferiening De Ferbining is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen.